കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധയും ഗർഭധാരണവും

ഗർഭിണികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിവരങ്ങൾ Q1.  കൊറോണ വൈറസ് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? സാധാരണയായി, ഗർഭിണികൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പോലെ മിതമായ ജലദോഷം / പനി…

March 26, 2020

समरक्षण: एक कार्यक्रम भारत की हर उस महिला के लिए जो कि गर्भवती है।

वम्पा अंकरुर एक स्वतंत्र लेखक हैं जो एक नहीं वरन सभी विषयों में लिख़ने में पारंगत हैं । ‘जर्नल ऑफ…

March 19, 2020